<div align="center"> <h1>ZESPÓŁ DOWNA - DZIECI NADZIEI I MARZEŃ</h1> <h3>Strona na temat Zespołu Downa</h3> <p>zespół downa, trisomia, uposledzenie, dzieci, down, rehabilitacja, terapia, usprawnianie, integracja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://expage.com/zespdowna" rel="nofollow">expage.com/zespdowna</a></p> </div>